Vergil Chițac și Asociația Constanța Altfel mint cu nerușinare, spunând că TOATE PUZ-urile sunt neconstituționale

Încet, dar sigur, activitatea politico-civică a președintelui Asociației “Constanța Altfel” și candidat al PNL la funcția de primar al municipiului Constanța, Vergil Chițac, se poate rezuma ca ziua și minciuna. Una dintre cele mai gogonate și noi minciuni ale omului de casă al lui Gabriel Comănescu, prezentată ca adevăr infailibil,  se referă la neconstituționalitatea tuturor Planurilor Urbanistice Zonale care derogă de la prevederile Planului Urbanistic General, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale a României nr. 49/4 februarie 2020. Decizia CCR poate fi consultată aici: (https://www.ccr.ro/download/decizii_de_admitere/Decizie_49_2020.pdf).

Pe scurt, Curtea a fost sesizată în anul 2016 de către Asociația pentru Protecția Urbanistică a Clujului, nu de către Asociația Constanța Altfel care prezintă Decizia Curții ca pe o victorie personală, cu privire la neconstituționalitatea prevederilor articolului 32 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, atenție (!), forma în vigoare la data de 25.09.2007. Forma integrală a articolului incriminat poate fi consultată aici: (http://www.cdep.ro/proiecte/2006/400/70/0/leg_pl470_06.pdf).

Așadar, în anul 2016, Curtea Constituțională a României a fost sesizată cu privire la neconstituționalitatea unui articol din Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul în forma acestuia din luna septembrie a anului 2007. De ce această mențiune? Pentru că articolul în cauză a fost modificat succesiv, iar forma în vigoare este substanțial diferită de cea aplicabilă la data de 25 septembrie 2007. Forma în vigoare în prezent a art.32, alineat (1) din Legea 350/2001 poate fi consultată aici (art.I, punct 10 din Legea 190/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011): http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/149691.

Foarte interesant de menționat este că în corpul Deciziei CCR, la punctul 61, se menționează că intervențiile legislative ulterioare sesizării Curții asupra articolului incriminat au fost efectuate “chiar în sensul criticilor de neconstituționalitate formulate în prezenta cauză, constatate ca fiind întemeiate de Curte”. Așadar, articolul sesizat de Asociația pentru Protecția Urbanistică a Clujului a fost deja modificat în sensul punerii în acord cu potențialele elemente neconstituționale.

Mai departe. Cu riscul de a plictisi puțin, reproducem integral un paragraf foarte interesant din aceeași Decizie a CCR, care ne spune că domnul amiral este un mincinos: “decizia de față nu poate privi raporturi juridice care se vor naște în viitor în temeiul textului declarat neconstituțional – facta futura, și nici alte raporturi juridice născute în trecut, dar devenite, în timp, facta praeterita, dacă nu a fost invocată această excepție de neconstituționalitate, ci doar cauzelor pendinte sau, eventual, soluționate definitiv, în care sunt incidente dispozițiile legale constatate ca fiind neconstituționale prin prezenta decizie. Dat fiind efectul definitiv erga omnes și ex nunc al deciziilor Curții Constituționale, rezultă că prezenta decizie va putea fi valorificată de către autoarea excepției de neconstituționalitate în fața autorităților publice - administrative și judiciare, după caz – competente, acestea fiind obligate să o respecte atât cu privire la dispozitivul acesteia, cât și la considerentele atașate acestuia, care beneficiază de aceeași forță juridică obligatorie”.

Adică, Decizia Curții se aplică doar cauzelor pendinte (aflate pe rolul instanțelor de judecată la momentul publicării în Monitorul Oficial) sau, eventual, soluționate definitiv în care sunt incidente dispozițiile legale constatate ca fiind neconstituționale, adică în forma articolului 32 aflată în vigoare în perioada 2006 - 2008.

Practic, Decizia Curții nu produce efecte față de prevederile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 în forma în vigoare în prezent. De asemenea, planurile urbanistice zonale elaborate în baza formei actuale a articolului pot fi supuse avizării și ulterior aprobării Consiliilor locale de pe tot cuprinsul țării, întrucât această formă, modificată succesiv și aflată astăzi în vigoare, nu a fost declarată ca fiind neconstiuțională. Deci, dacă astăzi un dezvoltator imobiliar sau o persoană fizică dorește să elaboreze un Plan Urbanistic Zonal care să deroge de la prevederile Planului Urbanistic General, acesta nu este împiedicat de nimeni și de nimic.

Acest lucru îl spun deopotrivă avocați de prestigiu dar și, ghiciți cine, chiar Asociația Constanța Altfel. Da, ați citit bine, cei care susțin că Decizia CCR atrage după sine neconstituționalitatea tuturor PUZ-urilor care derogă de la Planul Urbanistic General spun că acestea sunt constituționale.

În dosarul nr. 3888/118/2018 aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, Asociația Constanța Altfel a ridicat o excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 din Legea 350/2001, forma în vigoare, atenție încă o dată, la data de 25.04.2018 (!), dată ce reprezintă momentul adoptării Hotărării de Consiliu Local atacate în instanța de contencios.

În documentul semnat de amiralul Vergil Chițac se spune așa: “prevederile care fac obiectul excepției nu au fost constatate neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale. Printr-o decizie anterioară a fost constatată neconstituționalitatea art. 32 din aceeași lege, dar într-o formă diferită, valabilă într-un interval de timp, mult anterior, respectiv în anul 2006”.

Așadar, Asociația Constanța Altfel spune că Planurile Urbanistice Zonale adoptate în forma modificată a articolului 32 sunt constituționale până la o nouă pronunțare a Curții cu privire la forma modificată a articolului 32.

Acum, de la domnul amiral nu aveam așteptări, însă de la mâna lui dreaptă, avocatul Felicia Ovanesian, aveam dorința să îl învețe puțină carte. Întrucât nu putem pune la îndoială probitatea profesională a doamnei avocat Ovanesian, ne rămâne probitatea morală a celor doi care, evident, nu există. Să știi că Decizia Curții se referă doar la anumite PUZ-uri și să spui despre toate că sunt neconstituționale este o minciună intenționată care arată că acești doi oameni sunt în stare de orice pentru a prelua frâiele orașului. Iar dacă sunt în stare de orice pentru a-l prelua, acum, rezultă că sunt în stare de orice și după ce ajung acolo, dacă ajung.

Este mult mai ușor să spui că Făgădău și Consiliul Local încalcă Decizia Curții Constituționale, decât să recunoști că ești un mincinos notoriu aflat campanie electorală. Doar că minciuna are picioare scurte, la fel ca și năzuințele domnului amiral de a fi primarul municipiului Constanța.