Ion Stelian Cristian, chiriașul ilegal al lui Mazăre

ANL-ul dobândit în anul 2005 de domnul Stelian Cristian Ion, candidat al USRPLUS la funcţia de primar al municipiului Constanţa, a încins bine campania electorală constănţeană.

Nu este de ici de colo să afli, din presa naţională, că unul dintre cei mai importanţi aspiranţi la fotoliul de primar la alegerile de pe 27 septembrie a primit o locuinţă ANL prin umflarea artificială a punctajului, deci, cu încălcarea legii.

Întrucât subiectul rămâne de interes şi nu credem ce citim sau ce vedem decât după ce ne documentăm pe cont propriu, am demarat propria noastră anchetă ale cărei concluzii vă invităm să le parcurgeţi în materialul de mai jos.

Saga garsonierei deputatului USRPLUS, Stelian Cristian Ion, începe pe 1.03.2004 când, îndrumat de mama sa, angajată a Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat, a formulat o cerere de „acordare a unei locuinţe construite din fondurile ANL […] locuinţă strict necesară pentru întemeierea unei familii.

La peste un an distanţă de la depunerea cererii „norocul” îi surâde avocatului RAEDPP de la acea dată, mai întâi pe data de 25.05.2005, apoi pe 23.09.2005. Pe 25.05.2005, prin HCL nr.217, se aproba lista referitoare la ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L. în regim de închiriere.

Întrucât solicitarea domnului Stelian Cristian Ion era printre primele înregistrate în anul 2004, luna martie, cu nr.17, dosarul îi este soluţionat la poziţia cu nr.63 find validat cu 81 de puncte.

Este momentul să formulăm PRIMA OBSERVAŢIE: după parcurgerea cu atenţie a Anexei la HCL nr.217, considerăm cel puţin ciudat cum familii alcătuite din 3 sau 4 persoane au acumulat un punctaj inferior, de pildă 76 puncte, şi nu s-au calificat pentru repartiţia unei locuinţe ANL.

Patru luni mai târziu, aflat pe poziţia 72 pe lista adoptată prin HCL nr.460, domnul Stelian Cristian Ion se număra printre cei 118 fericiţi de noi chiriaşi în blocurile ANL de pe strada Brizei, cu adresa exactă: nr.lb, bloc OB1, apartament 12, etaj 2 – 1 cameră cu dependinţe în suprafaţă de 37.40 mp.

Dintre cele 118 garsoniere şi apartamente cu două camere în regim ANL cuprinse în Anexa la HCL nr.460/23.09.2005, doar 22 sunt repartizate câte unei singure persoane, inclusiv domnului Stelian Cristian Ion. Dintre cele 22 persoane pentru care, probabil, locuinţa era „strict necesară pentru întemeierea unei familii”, 6 (şase) erau din Primăria municipiului Constanţa, 1 de la SPIT, 1 de la RAEDPP. În total, dintre cei 118 fericiţi ANL-işti, 25 erau angajați ai Primăriei, RAEDPP, Serviciului Public de Impozite și Taxe și Regiei Autonome de Transport în Comun, 24 ai Ministerului Administrației și Internelor, 15 ai Ministerului Apărării Naționale, 4 ai Tribunalului, Judecătoriei sau Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Se poate vedea cu ochiul liber că fostul avocat al lui Radu Ştefan Mazare şi al RAEDPP, astăzi deputat USRPLUS şi candidat la funcţia de primar al municipiului Constanţa, a făcut parte dintr-un grup extrem de select, ca să nu spunem de piloşi.

După aprobarea Hotărârii de Consiliu nr.460/23.09.2005, la data de 10.10.2005 între RAEDPP şi domnul Stelian Cristian Ion se încheie contractul de închiriere cu nr.157A, în fişa de calcul a imobilului fiind stipulată şi chiria în valoare de 13,11 lei + TVA. Chiria se va modifica succesiv, amintim doar valorile din anul 2007 - 44.18 lei fără TVA şi 2014 - 224,02 lei, echivalentul a 50 de euro/lună. Frustrant pentru familiile cu copii, care au locuiesc cu chirie şi plătesc cel puţin 200 euro/lună, nu?

Că tot veni vorba de familii, scopul pentru care i-a fost atribuită garsoniera în anul 2005 se împlineşte abia după patru ani, pe 24.10.2009, când domnul Stelian Cristian Ion îşi întemeiază familia mult dorită cu Olivia Andreea Heremciuc, prima lui soţie. Deci, la data depunerii dosarului, 1.03.2004, locuinţa pe care domnul Ion o solicita NU era „strict necesară pentru întemeierea unei familii”. De fapt, nu era deloc necesară pentru scopul solicitat şi pentru care a fost acordată, era necesară doar pentru ca domnul Ion să se mute din locuinţa părinţilor. Cu alte cuvinte, deputatul USRPLUS a ocupat timp de patru ani de zile o locuinţă ANL în detrimentul unei familii deja constituite, cu cel puţin un copil, dar care nu a beneficiat de acelaşi „noroc”  la întocmirea punctajului. Cum de a ajuns domnul Stelian Cristian Ion să beneficieze de un punctaj care să îl situeze peste o familie cu copii a arătat deja, parţial, publicaţia Newsweek. Spunem, parţial, pentru că ancheta noastră aduce elemente noi care vor proba, indubitabil, că deputatul USRPLUS Stelian Cristian Ion a fost favorizat la întocmirea punctajului de către funcţionarii RAEDPP şi că numai prin umflarea artificială a acestuia a dobândit garsoniera de pe strada Brizei.

Să începem cu ÎNCEPUTUL.

Criteriile privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi repartizarea locuinţelor pentru tineret destinate închirierii au fost aprobate prin HCL nr.51/28.02.2005. Aşadar, venise momentul ca domnul Ion să îşi completeze dosarul cu documentele solicitate în Anexa 1 şi 2 la HCL.

Zis şi făcut.

În baza acestor documente, pe care vi le prezentăm în cele ce urmează, Comisia de repartizare a locuinţelor A.N.L. i-a acordat domnului Stelian Cristian Ion nu mai puţin de 81 puncte, compuse din:

Situaţia locativă actuală - 20 p.

Se poate observa că, iniţial, au fost încercuite cifrele aferente secţiunilor Tolerat în spaţiu – municipiul Constanţa 10 puncte şi Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, toleraţi în spaţiu): mp./locatar sau membru al familiei solicitantului - între 8 mp. şi până la 12 mp. inclusiv 7 p., în total 17 p.

Formulăm A DOUA OBSERVAŢIE: cele două punctaje sunt anulate prin tăierea cu X!

Ulterior, Comisia schimbă încadrarea de la Tolerat în spaţiu la Chiriaş, pentru care primeşte tot 10 puncte, şi de la Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, toleraţi în spaţiu): mp./locatar sau membru al familiei solicitantului - între 8 mp. şi până la 12 mp. inclusiv – 7 p., la mai mică de 8 mp., pentru care i se măreste punctajul de la 7, la 10 p.

Cu alte cuvinte, domnul Ion este învăţat cum să îşi mărească punctajul de la 17, la 20 p. Unii vor spune, ce contează 3 p. în plus?

Vom vedea că, în contextul dat, orice punct era vital.

Este timpul pentru A TREIA OBSERVAŢIE: Punctajul iniţial aferent dosarului depus de domnul Stelian Cristian Ion a fost de 78 p., acesta fiind şters şi înlocuit cu 81 p. Este exact diferenţa de puncte ce rezultă din modificarea situaţiei locative de la 7, la 10 puncte, diferenţă care îi securizează, fără emoţii, eligibilitatea domnului Ion pe lista de repartiţii. Cu 78 p. ar fi fost doar cu 1 p. peste ultimul punctaj eligibil.

Pentru mărirea punctajului, domnul Stelian Cristian Ion depune la dosar Contractul-cadru de închiriere nr.1/14.04.2005 încheiat cu tatăl său, proprietarul apartamentului în care locuia şi îşi desfăşura şi activitatea de avocat, înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Constanţa cu nr.553917/15.04.2005. Prin acest contract, din totalul de 50,05 mp. şi cele 4 camere din care era compus apartamentul, tatăl îi închiria fiului suprafaţa de 7,5 mp., pe o perioadă de 8 luni de zile, valoarea chiriei fiind de 100.000 de lei, 10 lei vechi. Evident, suma este o glumă.

Acum, se ridică următoarea întrebare: chiar dacă acest Contract este legal, oare câţi dintre noi, care am locuit sau locuim cu părinţii, am închiriat de la ei camera în care dormim, pentru care am plătit sau plătim o chirie, fie ea şi modică? Răspuns: niciunul, în afară de cei care au fost învăţaţi să facă aşa ceva pentru un scop anume. O fi contractul legal, însă imoralitatea lui este vizibilă de pe lună.

Starea civilă actuală - 15 puncte.

La data depunerii cererii şi completării dosarului domnul Stelian Cristian Ion era necăsătorit, punctajul este atribuit corect.

Starea de sănătate actuală – 10 puncte

Este cel mai sensibil element din dosarul domnului Stelian Cristian Ion întrucât acesta primeşte punctajul maxim, aferent încadrării la capitolul - Boala de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat în întreţinerea acestuia, care necesită însoţitor sau o cameră în plus.

Cunoaştem cu toţii dezbaterea naţională din jurul celor două documente ataşate la dosar, şi publicate de Newsweek: o reţetă din 5 mai 1997 şi un bilet de externare emis de Spitalul Militar Constanţa, datat 8.05.2002.

Pe scurt, pe reţeta din anul 1997, atunci când domnul Stelian Cristian Ion avea 20 de ani, figurează diagnosticul astm bronşic alergic, iar pe biletul din anul 2002 este mentionat, la internare, diagnosticul de astm bronşic, iar la externare, pahipleurită stânga post pleurezie de etiologie probabil bacilară. Disfuncție ventilatorie restrictivă medie cu reducerea Vmax cu 55%, 2 ... de astm bronșic. Clasat inapt serviciu militar..

Formulăm A PATRA OBSERVAŢIE: cele două documente ar fi trebuit respinse din start de Comisia de repartizare a locuinţelor A.N.L., întrucât ele nu reflectă boala cronică de care suferea solicitantul la data depunerii dosarului, în anul 2005.

În replică la articolul Newsweek, deputatul USRPLUS Stelian Cristian Ion a prezentat, la rândul său, două documente: verso-ul biletului de externare eliberat de Spitalul Militar Constanţa în anul 2002 şi un bilet de ieşire din Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, datat 1.07.2020.

Pe verso-ul biletului de externare eliberat de Spitalul Militar Constanţa se menţionează că: a fost diagnosticat şi tratat la 4 ani pentru TBC primară iar în 1995 diagnosticat cu pahipleurită stânga, considerată  de etiologie bacilară  pentru care a urmat tratament cu HIN 2/z 6 luni. În 1996 a fost diagnosticat cu astm bronşic alergic fiind depistat cu reacţie pozitivă la expunerea la praf şi polen. A urmat tratament de desensibilizare.

Pe biletul de ieşire din Spitalul Clinic de Pneumoftiziolofgie Constanţa sunt menţionate diagnosticele: Test RT PCR SARS COV2 Negativ, IACRS, astm bronşic în copilărie, sechele TBC.

Deci, astm bronşic în copilărie, nu în prezent, şi sechele ale unei tuberculoze inactive, nu active.

Este momentul pentru A CINCEA OBSERVAŢIE: în Anexa la HCL 51/2005 se stipulează documentele pe care solicitantul unei locuinţe ANL ar fi trebuit să le depună la dosar pentru a proba existenţa unei boli: adeverinţă medicală sau orice act doveditor al existenţei unei boli cronice (soţ, soţie, altă persoană aflată în întreţinerea solicitantului), după caz.

Adică, domnul Stelian Cristian Ion ar trebuit să prezinte fie o Adeverinţă eliberată de medicul de familie sau de dispensarul tuberculos, fie un diagnostic pus de un medic pneumolog, ambele datate 2005, pe care să scrie fie Tuberculoză pulmonară sau extrapulmonară, fie Astm bronşic alergic cu sensibilizare la alergeni habituali, fie Insuficienţă respiratorie cronică manifestă, cu dispnee, cianoză, reducerea capacității vitale sau a VEMS sub 50%, adică boli cronice pentru care putea primi punctaj maxim, după cum reiese din Anexa 2, punctele 1 şi 2, din Ordonanța de urgență nr.40/8 aprilie 1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe si in care se specifică foarte clar bolile, precum și persoanele a căror stare fizică necesită atribuirea unei camere în plus: 

  1. Tuberculoză:

– tuberculoză pulmonară și extrapulmonară, în evidență activă la dispensarul antituberculos.

  1. Supuratii bronho-pleuro-pulmonare cronice:

– bronșite supurate;

– bronsectazii supuarate;

– abcese pulmonare;

– emfizeme fistulizate;

– astmul bronșic alergic cu sensibilizare la alergeni habituali.

  1. Insuficientă respiratorie:

– insuficientă respiratorie cronică manifestă, cu dispnee, cianoza, reducerea capacității vitale sau a VEMS sub 50% .

De ce a ales domnul Ion să prezinte acte din trecut şi nu o adeverinţă sau un diagnostic la zi, este o întrebare la care nu există decât două răspunsuri: 1. ştia că nu mai există nicio boală cronică activă; 2. a fost asigurat de Comisia de repartizare a locuinţelor A.N.L şi de colegii mamei sale, funcţionarii RAEDPP, că şi aceste documente vor fi punctate. Şi au fost.

Mai departe.

Vechimea cererii solicitantului – 1 punct.

Este bifată opţiunea între 1 şi 2 ani, punctaj atribuit corect. Abia acum se vede cât de important a fost sfatul mamei domnului Stelian Cristian Ion la timpul potrivit: depune şi tu, poate vei avea noroc.

Venitul mediu net lunar/membru de familie – 10 puncte

Este bifată rubrica între salariul minim pe economie şi salariu mediu brut pe ţară.

Domnul Ion depune la dosar o Adeverinţă de salarizare cu antetul Cristian Ion – cabinet de avocat şi semnată de Cristian Ion - avocat din care rezultă că în cursul lunii februarie 2005 a realizat un venit net de 6.500.000 lei vechi, 650 de lei noi. Cu alte cuvinte, domnul Ion îşi eliberează singur Adeverinţa de salariat şi nu prezintă niciun alt document care să probeze independent veridicitatea acesteia.

La data depunerii acestei Adeverinţe salariul minim pe economie era de 310 lei iar salariul mediu brut pe ţară era de 921 de lei, deci încadrarea efectuată de Comisia de repartizare a locuinţelor A.N.L este corectă.

Vine şi A ŞASEA OBSERVAŢIE: venitul mediu net lunar, aşa cum se solicită în Anexa 1 la HCL 51/2005, nu este echivalent cu venitul net înregistrat pe o lună de zile. Domnul Ion trebuia să prezinte o Adeverinţă din care să rezulte media venitului net înregistrat în ultimul an fiscal sau de când acesta a fost remunerat, dacă această perioadă era mai mică de un an. Adică, să adune veniturile nete şi să împartă suma rezultată ori la 12, ori la numărul de luni pentru care fusese remunerat.

Dacă privim lucrurile din acest unghi, pe lângă documentele medicale şi adeverinţa de salarizare ar fi trebuit respinsă, din start, de Comisia de repartizare a locuinţelor A.N.L, întrucât ea nu reflecta cele solicitate.

Doar că, dacă mergem la Anexa nr.2 din Hotărârea 51/2005, vedem că solicitantul trebuia să depună: adeverinţă de salarizare (venitul net), cupon CEC, alocaţii, însoţită de o copie xerox de pe cartea de muncă completată la zi (soţ, soţie).

Cu alte cuvinte, cele două anexe se bat cap în cap. Potrivit Anexei 1, prin care se solicită venitul mediu net lunar, rezultă că documentul depus de domnul Ion nu este conform cu cele solicitate; potrivit Anexei 2, prin care se solicită venitul net, adeverinţa este corectă, doar că lipsește copia după cartea de muncă, documentul care putea dovedi veridicitatea acesteia.

Acum, atenţie mare!

La dosar mai figurează o Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit, pe numele domnului Stelian Cristian Ion, la adresa părinţilor săi în care avea cabinetul de avocat, în care se menţionează veniturile nete estimate la data de 15.05.2003 - 16.440.000 lei, adică 1.640 lei noi.

Apoi, după ce domnului Ion i se repartizează garsoniera, în dosarul pe care dânsul îl întocmeşte pentru repartiţia propriu-zisă figurează o Adeverinţă de salarizare, cu acelaşi antet şi semnatar, din care rezultă că în perioada mai-septembrie 2005 domnul avocat al RAEDPP a realizat un venit mediu lunar de 12.000.000 lei vechi, 1.200 lei noi.

Se poate observa că veniturile estimate ale domnului Ion din luna martie a anului 2003 şi veniturile realizate în luna mai a anului 2005 sunt mai mari decât salariul mediu brut pe ţară de la data depunerii dosarului.

Cu alte cuvinte, domnului Ion i-au scăzut brusc veniturile doar în luna în care a depus Adeverinţa de salarizare, cea cu 650 lei, apoi au crescut la loc. Curat murdar.

Nivelul de studii sau pregătire profesională – 15 puncte

Domnul Stelian Cristian Ion, avocat al RAEDPP la acea dată, absolvise Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti la data de 22.04.2002, deci punctajul este corect.

Locul de muncă – 10 puncte

A ŞAPTEA OBSERVAŢIE: Comisia de repartizare a locuinţelor A.N.L. clasează „inexplicabil” locul de muncă al domnului avocat Stelian Cristian Ion în categoria instituţii publice de interes naţional şi comunitar, cea cu punctajul maxim.

În mod normal, bifa corectă ar fi trebuit efectuată în dreptul secţiunii - alte locuri de muncă, doar că în acest caz punctajul ar fi fost de doar 3 puncte.

Uniunea Avocaţilor din România, Baroul Constanţa, nu este instituţie publică nici de interes naţional, nici de interes comunitar, aşa cum se solicită în Anexa 2 la HCL 51/2005 punctarea acestei categorii fiind un favoritism clar pe care Comisia îl face domnului Stelian Cristian Ion.

De ce?

Să presupunem că toate punctele prezentate mai sus au fost atribuite corect, incusiv cele care ridică multe semne de întrebare - situaţia locativă, starea de sănătate şi venitul mediu net lunar/membru de familie - iar punctajul aferent locului de muncă ar fi fost încadrat la categoria alte locuri de muncă. Iată ce rezultă:

Situaţia locativă actuală - 20 puncte;

Starea civilă actuală - 15 puncte;

Starea de sănătate actuală – 10 puncte;

Vechimea cererii solicitantului – 1 punct;

Venitul mediu net lunar/membru de familie – 10 puncte;

Nivelul de studii sau pregătire profesională – 15 puncte;

Locul de muncă – 3 puncte.

Total: 74 de puncte, sub ultimul punctaj, 77 p. Adică domnul Ion ar fi avut, vorba lui Klaus Iohannis, ghinion, cel puţin la repartiţia făcută în temeiul HCL nr.217 şi HCL nr.460, ambele pe 2005.

ÎNAINTE DE CONCLUZIE:

La data repartizării garsonierei din blocul ANL OB1 situat pe strada Brizei, domnul avocat Stelian Cristian Ion reprezenta în instanţă interesele RAEDPP în baza Contractului cadru cu nr.219, înregistrat cu nr.9386/2.09.2004, şi încheiat conform Legii nr.51/1995. Deci, era avocatul RAEDPP de aproximativ un an de zile.

Consiliul de Administraţie al RAEDPP era condus de Radu Babuş, băiatul lui Constantin Babuș, fostul director al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat din Primăria lui Mazăre, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită la data de 19.12.2005 și condamnat definitiv la 2 ani și 10 luni de închisoare cu suspendare la data de 14.03.2014, actualmente deputat PSD.

Din Consiliul de Administraţie mai făceau parte: Decebal Făgădău, actualul primar al municipiului Constanţa, Cristian Ovidiu Tănase, fost director al RATC, Mircea Titus Dobre, fost deputat PSD, Sorin Lucian Ionescu, membru PSD, Cristian Pândichi şi Nicolae Fronescu, fost consilier judeţean PSD, decedat în anul 2015. Cam mult PSD, nu?

Domnul Ion bifase o stagiatură în cadrul cabinetului avocatei Ioan Focşa, pe care o numeşte maestră, avocata de casă a lui Radu Mazăre, inclusiv în dosarul Retrocedărilor, dosar care i-a adus fostului edil condamnarea pe care o execută în prezent.

Mama domnului deputat era angajată a RAEDPP din anul 1996 pe postul de referent.

Tatăl domnului deputat deţinea trei terenuri, unul intravilan, două extravilan, ambele în Palazu Mare, deci ar fi putut să vândă şi să îi asigure băiatului banii necesari unui avans în vederea achiziţionării unui apartament. Dar…dacă se putea o garsonieră aproape moca, de ce nu?

CONCLUZIE:

Din documentele pe care vi le prezentăm reiese că domnul Stelian Cristian Ion, candidat al USRPLUS la funcţia de primar al municipiului Constanța, a beneficiat în anul 2005, prin umflarea artificială a punctajului, de o garsonieră ANL, deposedând astfel o familie cu cel puţin un copil, de un drept corect.

Dacă Stelian Cristian Ion nu este iepurele lui Decebal Făgădău iar între PSD şi USRPLUS nu există o înţelegere subterană pentru ca deputatul Ion să rupă voturi de la Vergil Chiţac şi să îl ajute pe actualul primar în câştigarea unui nou mandat, atunci edilul PSD ar trebui cel puţin să trimită controlul intern la RAEDPP pentru a verifica aspectele semnalate de mass-media, dacă nu chiar să propună Consiliului Local anularea repartiţiei de pe strada Brizei şi să iniţieze o acţiune în instanţă în vederea recuperării garsonierei de pe strada Pescarilor. Va urma.