Instanța din Magadascar lansează bomba: Radu Mazăre a fost extrădat ILEGAL și trebuie eliberat IMEDIAT

În luna mai a anului 2019, cu doar câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, serviciile românești își puneau în operă talentul și orchestrau operațiunea ”Extrădarea lui Mazăre din Madagascar”.

Menită să-l crească în ochii publicului larg pe președintele în funcție, care impresionase în primul mandat doar prin concediile de lux prin țări exotice, operațiunea s-a desfășurat rapid, dar nu fără fisuri.

Chiar dacă "extragerea" a avut loc suficient de rapid încât să nu apuci să-ți pui întrebări iar alegerile s-au câștigat, la finele anului, avocații lui Radu Mazăre au dus o muncă titantică pentru a dovedi că aranjamentul prin care fostul primar de Constanța a fost adus în țară a fost complet ilegal.

Astăzi, în urma unei decizii a instanței din Madgascar, pe care o publicăm, aflăm cu toții că aducerea lui Radu Mazăre în România a fost de fapt o răpire, pentru că autoritățile aveau nevoie ca lucrurile să se întâmple până la alegerile din noiembrie, iar pentru asta au sărit câteva etape, necesare pentru ca procesul de extrădare să fie complet legal, cum ar fi aprobarea Ministerului Justiției din Magadascar, obligație legală, dar nerespectată în această procedură.

Dar, să vedem ce spune chiar instanța din Madagascar despre modul în care a fost adus Radu Mazăre în România.

”Având în vedere că procedura de extrădare judiciară din Republica Madagascar este prevăzută de art 105-119 din legea nr 2017-027 din 29 ianuarie 2018 privind cooperarea internațională în materie penală.

Având în vedere că, potrivit ar 109, Procurorul Republicii, după descarcarea unei persoane arestate în urma unei cereri de extrădare, dispune detenția acestei persoane sau nu, după caz, stabilește data audierii de extrădare și trimite cauza în fața tribunalului de primă instanță.

Cauza este judecată în fața instanței competente și dacă, la prezentarea sa în instanță, persoana cercetată consimte  să fie predată autorităților  statului solicitant, se ia act de această declarație de către instanță, în caz contrar, instanța dă un aviz motivat cu privire la cerea de extrădare. Acest aviz poate fi favorabil sau nefavorabil. Sentința aferentă acestuia poate fi atacată în apel.

Având în vedere că, potrivit art 112, hotărârea judecătorească, precum și dosarul de procedură sunt transmise Ministerului Justiției care, în caz de decizie nefavorabilă extrădării persoanei cercetate, refuză extrădarea prin ordin motivat și o transmite statului solicitant pe cale diplomatică. În cazul unei hotărâri judecătorești favorabile extrădării, Ministerul Justiției  își exercită puterea discreționară și poate hotărî să autorizeze  sau nu extrădarea  acestei persoane către autoritățile statului solicitant, printr-un ordin.

Având în vedere, așadar, că în Madagascar numai Ministerul Justiției are puterea să autorizeze  sau nu extrădarea unei persoane cercetate în urma unei cereri de extrădare printr-un ordin dat în urma unei hotărâri judecătorești favorabile. Prin urmare procurorul republicii nu este investit nici cu puterea, nici cu competența de a o face.

Pe scurt, având în vedere că orice cerere de extrădare trebuie să facă obiectul unei audieri publice contradictorii în fața instanței competente teritorial cu drept de recurs împotriva sentinței, dacă este cazul, și se încheie printr-un ordin al Păstrătorului Sigiliilor, Ministrul Justiției.

Având în vedere că în cazul extrădării domnului Mazăre Radu Ștefan, prevederile legale menționate mai sus nu au fost respectate. Într-adevăr părerea acestuia nu a fost solicitată, nu a avut loc nicio audiere de extrădare, nu s-a pronunțat nicio hotărâre judecătorească, iar Ministrul Justiției nu a emis niciun ordin prin care să se autorizeze predarea persoanei actualmente reclamante către autoritățile române. Predarea domnului Radu Mazăre către funcționarii statului român în vederea extrădării sale s-a făcut numai pe baza Procurorului Republicii Antananarivo.

Prin urmare, având în vedere că a existat un viciu de procedură ce anulează procesul de extrădare, cu toate consecințele de drept.

Având în vedere că domnul Mazăre Radu Ștefan, în prezent deținut în închisoarea Slobozia din România ca urmare a unei proceduri de extrădare nelegale, se află în detenție nejustificată.

Având în vedere că, pentru respectarea principiului legalității, este cazul să se constate  toate aceste nelegalități și să se repună părțile în situația anterioară extrădării, chit că domnul Mazăre Radu Ștefan va fi trimis pe teritoriul Republicii Madagascar."

Radu Mazăre trebuie eliberat și dus în Madagascar

În consecință, instanța din Madagascar a anulat toate actele extrădării lui Mazăre în România, și a solicitat repunerea părților în situația anterioară, astfel că din acest moment, statul român trebuie să-l aducă urgent pe Radu Mazăre pe teritoriul statului Madagascar, de unde se poate considera acum că l-a răpit, cu complicitatea unui procuror local, dar fără acceptul instanței, așa cum prevede legea malgașă și fără a respecta practic niciunul dintre pașii prevăzuți de legea statului Madagascar în privința extrădării.

Practic, ai noștri, au comis o ”românească”, ignorând complet legea malgașă, pentru a-și atinge scopul, acela de a-l aduce pe Radu Mazăre în țară.

Am ajuns să ne dea africanii o lecție de respectare a justiției, vă vine să credeți?

Sentința este definitivă

Atașăm acestui text sentința instanței din Madagascar, care, nefiind apelată timp de două săptămâni, este acum definitivă și irevocabilă și trebuie pusă în aplicare, imediat. Pentru fiecare zi în care Radu Mazăre continuă să fie închis în România, statul va plăti daune pentru încălcarea flagrantă a drepturilor acestui om, fie că ne place de el sau nu.

Oficial. Ce spune Radu Mazăre despre această sentință

COMUNICAT din 12.10.2020

În 08.05.2019, am fost arestat în Republica Madagascar unde eram rezident și solicitant de azil politic Înaltului Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite.

În 09.05.2019, în cauza ce a format obiect al dosarului nr. 2699/2/2019, Curtea de Apel București a stabilit că sunt întrunite condițiile legale în vederea solicitării extrădării subsemnatului, conform Legii nr. 302/2004 (legea română aplicabilă în materie), pentru executarea unei condamnări de 9 ani închisoare. În aceeași zi, în cauza ce a format obiect al dosarului nr. 4453/1/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit același lucru cu privire la punerea în executare a unui mandat de arestare preventivă.

Cererea extrădare formulată de România, adresată Republicii Madagascar, s-a bazat atât pe Legea nr. 302/2004 (legea română), cât și pe Convenția ONU împotriva corupției.

Conform art. 105-114 din Legea nr. 027-2017 (legea malgașă în materie), extrădarea se acordă numai în baza unei hotărâri judecătorești rămasă definitivă, urmată de avizul obligatoriu al ministrului justiției.

Conform art. 71, raportat la art. 56-57, din Legea nr. 302/2004 (legea română în materie): „este considerată bază legală necesară și suficientă pentru predarea (preluarea) extrădatului un extras al hotărârii judecătorești rămasă definitivă prin care se dispune extrădarea”.
Predarea mea către polițiștii români s-a făcut la 19.05.2019, fără existența (obligatorie) hotărârii judecătorești și a avizului ministrului justiției din Madagascar.

Documentele care au stat la baza predării-preluării mele au fost două autorizații ale Procurorului de pe lângă Tribunalul din Antananarivo și un ordin de extracție a mea din închisoarea malgașă în vederea predării (Autorizațiile și Ordinul de extracție).

Pus în fața unei asemenea situații de vădită încălcare a drepturilor mele – nerespectarea dreptului la apărare și a dreptului de acces la o instanța de judecată (drepturi fundamentale ale omului) – am invocat în fața judecătorilor români atât nelegalitatea procedurii derulate în Madagascar, cât și nelegalitatea procedurii de preluare prin raportare la Legea nr. 302/2004 (legea română aplicabilă în materie). Față de cele invocate, instanțele române au arătat că nu sunt competente să se pronunțe asupra legalități procedurilor derulate într-un stat străin.

Față de aspectul invocat de către instanțele române, am inițiat un proces în Republica Madagascar, în cadrul căruia am solicitat să se constate nelegalitățile menționate mai sus. În urma procesului demarat, s-a statuat definitiv că procedura predării mele a fost ilegală, deoarece au fost încălcate flagrant dispozițiile legale aplicabile.

Prin sentința nr. 2625/07.09.2020, pronunțată de Tribunalul de primă instanță Antananarivo, rămasă definitivă la 09.10.2020, s-au constatat următoarele:„(…) pentru respectarea principiului legalități este cazul să se constate toate aceste nelegalități și să se repună părțile în situația anterioară extrădării, chiar dacă domnul Mazăre Radu Ștefan va fi trimis pe teritoriul Republicii Madagascar“.
„(….) Declară cererile domnului Mazăre Radu Ștefan ca întemeiate”.
„Declară că a avut un viciu de procedură“.

Mai departe, instanța malgașă:

  • a stabilit că a avut loc încălcarea art. 105 - 114 din Legea nr. 2017 - 027 din 29 ianuarie privind cooperarea internațională în materie penală;
  • a constatat nelegalitatea actelor Parchetului Antananarivo în cauza dosarului nr. 4258-RP/19, respectiv din data de:
  • 14 și 18 mai 2019 referitor la orice autorizații de deplasare a funcționarilor români în vederea extrădării sale către România;
  • 19 mai 2019 referitor la ordinul de extragere, prin care Șefului Penitenciarului de la Casa Centrală Antanimora i s-a dat ordinul să mă extragă din instituția sus-numită, să pună să fiu condus la aeroportul Internațional Ivato Antananarivo și să mă predea oficialilor români (mandatul de depunere din 14 mai 2019)
    În final, instanța malgașă a declarat că aceste acte sunt nule și neavenite, cu toate consecințele de drept, și a dispus repunerea mea în situația anterioară extrădării și, în considerarea celor de mai sus, a hotărât:

„Republica Madagascar dispune și ordonă:

Către toți Executorii judecătorești solicitați să pună această sentință în executare.
Către toți Procurorii Generali și toți Procurorii Republicii de pe lângă Tribunalele de Primă Instanță să vegheze asupra acestei executări.
Către toți Procurorii Generali și toți Procurorii Republicii de pe lângă Tribunalele de Primă Instanță să vegheze asupra acestei executări.
Către toți Comandanții și Ofițeri Forței Publice să ofere ajutor atunci când li se solicită pe cale legală.

Drept pentru care, prezenta COPIE EXECUTORIE a fost (...) și eliberată domnului MAZARE Radu Stefan spre a-i servi drept titlu executoriu".

La acest moment, ca urmare a hotărârii Tribunalului de primă instanță Antananarivo, statul solicitat (Republica Madagascar), prin intermediului instanței competente, a statuat oficial și definitiv că nu m-a predat în mod legal nici pentru executarea mandatului de arestare preventivă nr. 1/10.01.2018, emis de Înalta Curte de Casație și Justiție, nici pentru executarea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 269/2017/07.02.2019, emis de Curtea de Apel București.

În această situație apare cu evidență faptul că la data începerii producerii efectelor sentinței nr. 2625/07.09.2020, a Tribunalului Antananarivo, detenția mea în România devine ilegală din 3 motive:

  • S-a comis o fraudă la extrădare conform art. 77 din Legea nr. 302/2004 (legea română aplicabilă în materie), care dispune: „Predarea unei persoane prin expulzare, readmisie, reconducere la frontieră sau altă măsură de același fel este interzisă ori de câte ori ascunde voinţa de a se eluda regulile de extrădare”;
  • La acest moment, se constată lipsa, cu efect retroactiv, a consimțământului statului solicitat pentru faptele care au dat loc predări încălcându-se principiul specialității, conform art. 74 din Legea nr. 302/2004 (legea română aplicabilă în materie), care prevede că: „Persoana predată ca efect al extrădării nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici deţinută în vederea executării unei pedepse, nici supusă oricărei alte restricţii ale libertăţii sale individuale, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel care a motivat extrădarea”;

Incidența principiului resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis – anularea (desființarea) actelor inițiale atrage după sine desființarea actelor subsecvente, care s-au bazat pe primele.

Legalitatea detenției este un principiu de bază al dreptului, consfințit de art. 23 alin. (2) din Constituția României și de art. 5 parag. 1 lit. a) și parag. 4 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, precum și de Codul de procedură penală român sau Legea nr. 254/2013.
Totodată, Convenția ONU împotriva corupției, ratificată de ambele state (român și malgaș), la art. 44 alin. (8) prevede: “extrădarea este subordonată condițiilor prevăzute de dreptul intern al statului parte solicitat” (în speță, Republica Madagascar), iar la art. 14: „oricărei persoane i se garantează un tratament echitabil în toate stadiile procedurii”.

Având convingerea că instanțele române vor proceda la fel ca instanța malgașă și vor constata că regulile relative la cooperarea judiciară în materie penală au fost flagrant nesocotite, voi iniția în România toate demersurile judiciare necesare intrării în legalitate.

Dacă, finalmente, Republica Madagascar, prin sistemul său judiciar, a anulat actele ilegale și a dispus repunerea mea în situația anterioară am convingerea că instanțele românești vor lua act de hotărârea malgașă, vor constata nelegalitatea procedurii în baza căreia am fost predat, a prezenței mele în România și a detenției mele și vor restabili legalitatea, repunându-mă în situația anterioară, așa cum a hotărât instanța din Madagascar.

Aștept să mi se acorde șansa unei proceduri corecte și legale în ceea ce privește predarea mea către România.

Radu Ștefan Mazăre