Ovidiu Cupșa: "În virtutea dreptului la replică, vă rog să aduceţi la cunoştinţa publicului următoarele"

Urmare a materialului nostru, publicat pe data de 5 noiembrie 2020, cu titlul "Fals și uz de fals la CERONAV pe banii navigatorilor. Taxele majorate de două ori anul acesta" am primit un drept la replică din partea directorului general al CERONAV, Ovidiu Cupșa, pe care-l publicăm integral, după cum urmează:

Având în vedere că de fiecare dată aţi avut o atitudine deonotologică, referitor la articolul dumneavoastră din 5 noiembrie a.c. în virtutea dreptului la replică, vă rog să aduceţi la cunoştinţa publicului următoarele:

În ceea ce priveşte “monopolul” CERONAV, menţionăm că CERONAV este un organism de certificare internaţională, nu un simplu prestator de servicii - la fel ca CENAFER pentru personalul feroviar sau Şcoala Superioară de Aviaţie pentru personalul aerian

CERONAV garantează conforitatea certificatelor navigatorilor din 1976, respectând Convenţia IMO şi se autofinanţează din tarifele pentru cursurile organizate.

Conform OG 42/1997, republicată şi reactualizată şi alţi furnizori de training sunt acceptaţi în România. Actualmente UMC şi Academia Navală organizează cursuri IMO pentru cadeţi, doar examinările finale se susţin la CERONAV.

A existat şi un privat acreditat în 2013, dar EMSA (organismul european care auditează statele membre) a constatat neconformităţi în ceea ce priveşte echipamentele minime necesare cursurilor, România a riscat atunci neconformitatea certificatelor, acreditatrea a fost retrasă, iar între timp niciun privat nu a mai făcut investiţii de 10 – 15 milioane de euro în echipamente, într-o piaţă totală a cursurilor de 6 – 7 mil de euro/an.

Tarifele CERONAV nu au fost mărite de două ori, cum eronat se susţine în articol.

Ele au fost reactualizate pentru personalul maritim o singură dată, prin ordinul din ianuarie, înainte de începerea pandemiei, după ce ultima reactuaizare a avut loc în 2013. Creşterea medie calculată este de aproximativ 20% în condiţiile în care indicele de inflaţie a fost în această perioadă de aprox 15% iar diferenţa de curs euro de aprox 10%.

La data actuală cursurile obligatorii, care trebuiesc reInnoite la 5 ani conform STCW (convenţia IMO) sunt, după caz: BST, Advanced Fire Fighting, Competenţe Ambarcaţiuni de Salvare şi GMDSS.

Convenţia IMO este valabilă în cele 174 de state membre, în care marinarii au aceleaşi obligaţii minime pentru a păstra conformitatea certificatelor şi a putea profesa.

Pachetul de refreshment costă la fiecare 5 ani la CERONAV aprox 400 euro pentru nebrevetaţi, 630 euro pentru ofiţeri mecanici şi 910 euro pentru ofiţeri de puncte.

Prin comparaţie în statele europene din vest tarifele sunt între 1500 şi 3000 de euro. Singurii care au tarife similare sunt bulgarii, iar apropiate de noi croaţii (cam cu 35% mai mari).

În România tarifele sunt mai mici ca în alte state membre UE din două motive:

  1. CERONAV este instituţie publică şi nu produce profit, toate încasările fiind reinvestite în investiţiile obligatorii pentru păstrarea conformităţii: simuatoare, poligoane, ambarcaţiuni, bazine de antrenament etc.
  2. Salariul de încadrare mediu în CERONAV (3300 RON net /lună) este mult mai mic decât în statele din vestul Europei, restul costurilor: echipamente, utilităţi, consumabile, combustibili având preţuri aproximativ similare). De asemenea schema de personal este de ani buni subdimensionată cu aprox 25%, pentru a scădea influenţa salariilor în costuri.

În ceea ce priveşte marinarii fluviali, apariţia Directivei europene de recunoaştere reciprocă a standardelor de pregătire a obligat CERONAV la o investiţie importantă într-un centru modern de training la Galaţi, pentru a putea furniza cursuri conforme.

În statele UE califiarea de marinar se obţine prin 3 ani de şcoală profesională. Doar în România printr-un curs intensiv de calificare de 4 luni – odată în viaţă. Ca urmare a revizuirii programei şi a investiţiilor am recalculat tarifele la fluviu, conform OM 244 din ianuarie

În iulie, în urma negocierii cu armatorii fluviali, aceştia s-au angajat să aducă furnizeze grupe compacte de 20 – 25 de persoane, ca urmare, am redus tarifele la cursurile fluviale, conform OM 1478. O calificare marinar reprezintă echivalentul a 1400 euro, cu recunoaştere în toată Europa sau alternativ 800 euro cu recunoaştere doar pe Dunăre.

La elaborarea Directivei CERONAV a avut un rol activ în păstrarea în România a modelului cu cursul intensiv de 4 luni (dintre care două de practică remunerată la bordul navei), deoarece România nu are şcoli profesionale şi ar fi fost pusă în imposinilitatea de a mai pregăti marinari fluviali.

În ceea ce priveşte competenţele practice, conform secţiunii A-I, respectiv A-VI a STCW, ne-am conformat practicilor IMO pe perioada pandemiei, practici prin care o parte din competenţele practice pot fi recunoscute conform experienţei la bordul navei (pentru Advanced Fire Fighting).

Toţi experţii CERONAV stau la dispoziţia cursantilor, de multe ori şi în afara orelor de program, comunică on line: pe platforme de predare, prin mail, telefon etc, iar acolo unde această experienţă la bordul navei (“drill fire fighting”) nu există, sub supravegherea personală a expertului şi a ofiţerului de serviciu se organizează grupe mici, cu respectarea normelor anti COVID.

Aşadar cred că am clarificat şi corespondenţa dintre expertul Filimon Dragoş şi cursant.

În ceea ce priveşte “falsul şi uzul de fals pe banii navigatorilor”. În iunie 2016 un cursant a fost descoperit (chiar de angajaţii CERONAV!) că nu s-a prezentat la curs. Omul a fost chemat de directorul de studii de la acea vreme, a recunoscut că alţi colegi l-au declarat prezent, i-a fost anulată diploma şi a fost pus să facă cursul din nou, fără a aduce vreun rejudiciu “banilor marinarilor”.

Chiar dacă problema a fost rezolvată administrativ, în urma unei plângeri, a fost deschis şi un dosar penal în cauză. Justiţia îşi va face datoria şi va face lumină, dacă există şi fapte penale în acest caz. Nu mă pronunţ eu. Dar de aici, până a prezenta situaţia ca fiind una generalizată, e cale lungă.

În ceea ce priveşte persoana mea, nu mai am ce să comentez. V-am răspuns de fiecare dată la toate evaluările personale drepte sau nedrepte pe care le-aţi făcut despre mine şi constat că mereu le repetaţi. Personal sunt obişnuit cu expunerea ca persoană publică, prefer să vă îndreptaţi atenţia asupra mea, dacă din considerente de conduită, opţiune politică sau alte cauze nu mă agreaţi.

Dar vă rog să nu mai prezentaţi parţial documentat informaţii despre CERONAV. În ceea ce priveşte activitatea profesională toată echipa CERONAV îşi face cum ştie mai bine datoria, în limitele competenţelor, în folosul sistemului de certificare a navigatorilor, cu respectarea normelor legale, chiar şi în condiţiile grele impuse de pandemie.

Noi, la Constanţa, suntem obişnuiţi cu discursul electoral, dar la organismele internaţionale: IMO, EMSA, DIGI MOVE, CESNI etc, dacă transpar astfel de acuze generalizate, chiar ar putea să fie considerate reale, afectând nu doar imaginea CERONAV, dar şi al sistemului de certificare românesc în general. Deoarece nici într-un stat membru UE instituţiile cu rol de certificare profesională nu sunt atacate atât de furibund ca în România, fiecare stat apărându-şi categoriile socio-profesionale.

Iar de suferit vor suferi tot marinarii, pe care - poate cu bună credinţă - doriţi să îi apăraţi, în situaţia în care, fără un minim studiu de impact asupra implicaţiilor, cineva se va găsi să pună pe butuci un sistem care certifică de 44 de ani una dintre cele mai nobile şi grele meserii – aceea de navigator.