Centralele de apartament interzise, dacă nu folosesc coșuri comune ridicate peste înălțimea blocului

Asociaţia Energia Inteligentă anunță că proiectele de instalaţii de gaze pentru centrale termice cu coşuri individuale, în apartamente, nu vor mai primi avizul pentru a fi montate.

Practic, firmele abilitate să verifice aceste proiecte de instalații nu vor mai aviza montarea unor centrale de apartament dacă acestea au coșuri de fum individuale.

Singura soluție tehnică care va fi acceptată în viitor pentru blocurile la care se doreşte instalarea de cazane murale individuale de apartament, presupune utilizarea în mod obligatoriu a centralelor cu tiraj forţat în configuraţia C4, care să fie racordate fie la sisteme de coşuri concentrice tip LAS care deservesc mai multe aparate de încălzire, fie la sisteme de conducte separate.

În aceste condiții, costurile realizării unor astfel de instalații vor varia de la câteva mii de euro la zeci de mii de euro (un bloc cu 10 etaje şi mai multe scări).

Această soluție, valabilă și pentru locatarii blocurilor din Bucureşti, Constanţa, Timişoara, și alte orașe din țară, se loveşte de imposibilitatea legală de a mai monta centrale individuale, cu coşuri individuale în apartamente.

În conformitate cu Ordinul nr. 862 din 27 noiembrie 2001 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 23 ianuarie 2002, se prevede la art. 1.

”În cazul instalării microcentralelor termice cu putere instalată de până la 25 kW în locuinţe tip apartament din blocurile de locuinţe cu mai multe niveluri, proiectantul şi beneficiarul sunt obligaţi să asigure evacuarea gazelor arse printr-un coş colector vertical, a cărui înălţime să depăşească aticul blocului.”

Un alt act normativ Ordonanţa nr. 73 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 31 august 2002, stabileste la art 32, alin 2:

”În situaţia în care debranşarea se face cu intenţia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un sistem de încălzire individual pe bază de gaze naturale sau gaze lichefiate, suplimentar se vor îndeplini următoarele condiţii: a) evacuarea gazelor arse se va face printr-un coş care va depăşi nivelul aticului imobilului”