RAJA SA Constanța și-a prezentat investițiile. Proiecte esențiale, de sute de milioane de euro

Reprezentanții RAJA S.A Constanța au prezentat în cadrul unei conferințe de presă proiectele aflate în desfășurare, proiecte care, deși contestate de locuitorii afectați pe perioada lucrărilor, sunt necesare și vor asigura o rețea modernă, pentru următorii 50 de ani. Iată care sunt cele două proiecte aflate în derulare. 

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare, RAJA SA are în implementare două proiecte:

 1. Proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020
 2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020

            Scopul Proiectelor este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectiv specific ( OS3.2 ) - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din cadrul Programului Operațional Infrastuctură Mare prin derularea unor investiții specifice în domeniul apei potabile și a apei uzate pentru 92 de localități din 7 județe - Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița, Brașov, Ilfov și Bacău.

            Rezultatul urmărit prin promovarea investițiilor din domeniul apei și apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din Directivele Europene privind epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), respectiv:

 • ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. și
 • serviciul public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, extins la localități cu peste 50 locuitori.

 

 1. În cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020 au fost prevăzute investiții în valoare totală de 275.608.601,21 lei. Proiectul a fost structurat în 3 contracte de lucrări și 3 contracte de servicii. La data prezentei, toate contractele au fost atribuite.
 2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020 a fost semnat în data de 31.08.2018 având o valoare de 2.662.688.783,50 lei. În data de 17.11.2021 a fost semnat Actul adițional nr.6 care modifică valoarea inițială a Proiectului la 3.005.594.469,69 lei. Proiectul a fost structurat în 50 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii. Ulterior, pe parcursul implementării Proiectului au fost incluse încă două contracte: un contract de servicii de cercetare arheologică și un contract de achiziții echipamente.

 

Stadiul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată

 în aria de operare a RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020

 

            Evoluția implementării celor 56 de contracte se prezintă astfel:

 • 52 de contracte atribuite cu o valoare totală de 1.646.757.677,06 lei fără TVA din care:
 • 40 de contracte în execuție (36 contracte de lucrări, 4 contracte de servicii);
 • 6 contracte de lucrări recepționate;
 • 2 contracte finalizate (1 contract de servicii și un contract de furnizare);
 • 4 contracte de lucrări reziliate.
 • 4 Documentații de Atribuire publicate pe platforma SICAP având valoare totală estimată de 439.297.314 lei fără TVA;

            Proiectul a prevăzut investiții în 91 de localități. La data prezentei, se lucrează în 78 de localități, iar în alte 13 localități lucrările au fost finalizate (Cotu Văii, Dumbrăveni, Plopeni, Movila Verde, Independența, Furnica, Tufani, Fântâna Mare, Comana, Tătaru, Jegălia, Gâldău, Iezeru).

            Lucrările se desfășoară în cadrul a 94 de șantiere, fiind implicați 41 de Antreprenori ajutați de către 56 de Subantreprenori și 57 de Prestatori.

            Pentru sistemul de alimentare cu apă au fost realizați și decontați 266 km din cei 725 km propuși, înregistrându-se un progres fizic de 36.7%.

            Pentru sistemul de canalizare menajeră au fost realizați și decontați 312 km din cei  577 km propuși, înregistrându-se un progres fizic de 54.1%.

           

 

                        Stadiul recepțiilor:

            Din cele 46 de Contractele de Lucrări atribuite, a fost efectuată Recepția la Terminarea Lucrărilor pentru 6 contracte:

 • CL18 Rețele apă Limanu, 2 Mai, Vama Veche, Albești, Cotu Văii. Rețele de canalizare Limanu – sectorul 4- Cotu Văii;
 • CL27 Conducte aducțiune Gâldău-Jegălia-Iezeru. Rețele de canalizare Jegălia – sectorul1.
 • CL39 Rețele de apă: Plopeni, Independența, Movila Verde, Fântâna Mare, Tufani și Dumbrăveni. Aducțiuni: Plopeni - Movila Verde - Independența - Dumbrăveni - Furnica - Tufani - Fântâna Mare
 • CL40 Rețele de apă: Darabani și Comana. Aducțiuni: Darabani – Vâlcelele și Comana – Tătaru. Rețele de canalizare Negru Vodă;
 • CL42 Sursă de apă Gâldău. Stații de clorare Jegălia, Gâldău, Iezeru. Rezervor Gâldău. Stații de pompare Gâldău;
 • CL50 Sursă de apă și stație de tratare Crevedia.

A fost demarată procedura de recepție pentru 2 contracte:

 • CL 14 - Rețele de apă și aducțiune Lipnița Stație de ridicare a presiunii Băneasa; Rețele de canalizare Băneasa – sector Lipnița
 • CL 27 - Conducte aducțiune Gâldău – Jegălia – Iezeru; Rețele de canalizare Jegălia – sectorul 2.

          Alte 13 Contracte de Lucrări urmează a fi recepționate până la sfârșitul anului 2022, respectiv:

 • CL 7 - Rețele de apă și canalizare Lumina, Corbu și Mihail Kogălniceanu
 • CL 10 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, stație nouă de pompare apă și conducte aferente, din localitatea Techirghiol și reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție din localitatea Biruința, județul Constanța
 • CL 11 - LOT 1: Reabilitare și extindere rețele de distribuție și de canalizare, reabilitare stație de pompare apă uzată și conducte de refulare apă uzată din localitatea Tuzla, județul Constanța
 • CL 13 - Surse de apă și aducțiuni: Ostrov, Mereni, Plopeni și Comana Stație de tratare: Băneasa; Stații de clorare: Adamclisi, Mereni, Vâlcele și Tătaru; Rezervoare: Zorile și Chirnogeni; Gospodării de apă: Ostrov, Viile, Lanurile, Plopeni, Movila Verde, Independența, Dumbrăveni
 • CL15 - Rețele apă Hârșova și Ciobanu. Rețele canalizare Hârșova și Ciobanu; Vadu Oii – sectorul 1;
 • CL19 - Rețele apă Pecineaga, Amzacea. Aducțiune 23 August-Dulcești-Pecineaga. Rețele de canalizare Pecineaga, 23 August
 • CL22 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție în localitatea Lazu, reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, reabilitare stație de pompare apă uzată, stații noi de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente, din localitatea Agigea. Rețele apă Ovidiu, Cumpăna, Poiana. Aducțiuni Ovidiu, Poiana. Rețele de canalizare Ovidiu, Cumpăna, Poiana.
 • CL 26 - Rețele apă Țăndărei, Căzănești, Fierbinți Târg și Dridu. Rețele de canalizare Tăndărei, Căzănești și Fierbinți Târg
 • CL 28 - LOT 1: Rețele apă și canalizare Crevedia
 • CL 32 - Reabilitare conducte aducțiune Constanța
 • CL 35 - Reabilitare stație de pompare apă brută Galeșu; Reabilitare complex înmagazinare Palas: SP1, SP2 și rețele în incintă, Reabilitare puț P0-Constanța Nord, județul Constanța
 • CL 44 - Rezervoare Albești, Faclia, Castelu, Tortoman. Stație pompare Albești, Faclia, Castelu, Tortoman. Foraje noi Poiana, Tortomanu. Stație de clorare Castelu, Tortomanu, Albești, Făclia. Gospodărie de apă pentru localitățile Dulcești, Moșneni și Pecineaga. Reabilitare stație pompare Cotu Văii. Stație de pompare Albești. Stație de pompare și stație clorare Limanu. Stație de pompare Mangalia.
 • CL 47 - Stații de epurare apă uzată Băneasa, Negru Vodă. Stație de epurare apă uzată Jegălia. Stație de epurare apă uzată Căzănești

Până la sfârșitul anului 2022 vor fi recepționate 20 de contracte de lucrări în totalitate și unul parțial.

Stadiul indicatorilor fizici ai Proiectului:

Denumire

UM

Indicator cf. Proiect

Indicator realizat

Retea de distribuție apă potabilă nouă

km

144

73.95

Rețea de distribuție apă potabilă reabilitată

km

266

96.29

Aductiune noua

km

200

68.17

Aductiune reabilitata

km

71

11.44

Rezervoare înmagazinare

Unitați

45

13

Magistrală apă noua

km

3

0.49

Magistrală apă reabilitată

km

41

16.24

Stații de tratare apă

unități

48

23

Statie pretratare mecanica

unități

1

0

Surse de apă noi și reabilitate

unități

42

16

Stații pompare apă noi și reabilitate

unități

46

12

Dispecerate locale SCADA apă

unități

14

4

Retea canalizare nouă

km

403

247.69

Retea canalizare reabilitată

km

39

7.24

Conductă refulare nouă

km

103

50.11

Conductă refulare reabilitată

km

32

6.95

Stații epurare apa uzată noi

unități

4

0

Statie de epurare ape uzate (reabilitată)- bazin de retenție

unități

1

0

Instalație valorificare nămol

unități

1

0

Stații pompare ape uzate

unități

138

30

Dispecerate locale SCADA canal

unități

17

0

 

Investiții desfășurate de RAJA SA în Municipiul Constanța

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în cadrul Municipiului Constanța a fost prevăzută în cadrul a 11 Contracte de Lucrări, la data prezentei 10 Contracte fiind atribuite și 1 Contract a fost publicat în SICAP. Valoarea totală a celor 11 contracte este de 524.964.051,17 lei cu TVA.

Pentru sistemul de alimentare cu apă au fost realizați și decontați 28 km, din cei 92 km propuși, înregistrându-se un progres fizic de 30.4%.

Pentru sistemul de canalizare menajeră au fost realizați și decontați 19 km din cei 49 km propuși, înregistrându-se un progres fizic de 38.8%.

La nivelul Municipiului Constanța sunt prevăzuti si realizati următorii indicatori tehnici:

Nr. Crt.

Descriere

U.M.

Cantitate

Conform Proiect

Cantitate realizată

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA

 

1

Sursă de apă (reabilitată)

buc

1

1

2

Aducțiune (nouă)

m

8.221

0

3

Aducțiune (reabilitata)

m

13.494

8.340

4

Magistrală de apă (reabilitată)

m

11.792

4.472

5

Stații pompare apă (reabilitate)

buc

4

0

6

Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)

m

12.424

8.318

7

Retea de distributie apa potabilă (reabilitată)

m

46.198

6.951

 

Nr. Crt.

Descriere

U.M.

Cantitate

Conform Proiect

Cantitate realizată

SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

 

1

Rețea canalizare (nouă)

m

17.675

9.007

2

Rețea canalizare (reabilitată)

m

16.236

790

3

Conductă refulare (nouă)

m

7.442

3.175

4

Conductă refulare (reabilitată)

m

8.509

6.012

5

Stații pompare ape uzate (noi)

buc

12

0

6

Stații pompare ape uzate (reabilitate)

buc

1

0

7

Instalație de valorificare nămol

buc

1

0