UMC, condusă în stil mafiot. Cornel Panait semnează în locul rectorului Violeta Ciucur

Continuăm seria dezvăluirilor despre modul în care este condusă Universitatea Maritimă din Constanța, prin metode ce amintesc de practica grupărilor de crimă organizată.

După ultimele două materiale publicate, prin care am evidențiat grupul care-și dorește distrugerea UMC, precum și faptul că Senatul UMC este condus în mod nelegal de profesorul Cornel Panait, revenim cu noi amănunte la fel de tulburătoare.

Conform informațiilor pe care le deținem și pe care le probăm cu documente, Violeta-Vali Ciucur, rectorul UMC, și-a delegat în mod nelegal dreptul de semnătură profesorului Cornel Panait.

Incredibil dar adevărat! De ani de zile, în Universitatea Maritimă din Constanța actele oficiale ale instituției sunt semnate nu de rector, așa cum este normal, ci de Președintele Senatului, Cornel Panait.

Dovada se află chiar sub ochii dumneavoastră, și este documentul oficial de mai jos, datat 13.04.2022, în subsolul căruia apare numele rectorului Violeta-Vali Ciucur peste care a semnat, cu mâna lui, Cornel Panait.

Document semnat de Cornel Panait peste numele rectorului Ciucur
Document semnat de Cornel Panait peste numele rectorului Ciucur

Astfel, echipa Panait-Ciucur a aruncat la coșul de gunoi Carta Universității Maritime, care statuează fără echivoc faptul că rectorul nu-și poate delega atribuțiile către Președintele Senatului, ci doar către prorectori, iar aceasta doar temporar și în situații excepționale.

Acesta este doar primul argument de ordin legal și statutar, Carta Universității Maritime din Constanța fiind Constituția acestei instituții, de la care nimeni nu se poate abate, realizată în conformitate cu legislația națională în vigoare.

Conform Art. 51, alineatele 3 și 5 din Carta Univeristății Maritime, rectorul își poate delega atribuțiile doar către unul dintre cei trei prorectori, în următoarele condiții:

3) “Atribuţiile delegate unui prorector de către rector pot viza organizarea programelor de studii universitare şi postuniversitare, parteneriatele interne şi internaţionale, asigurarea calităţii, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea ştinţifică, problemele de gestiune şi dezvoltare a patrimoniului”

5) Prorectorul este responsabil în faţa rectorului şi a senatului universitar.

Cu alte cuvinte, rectorul și prorectorii dau socoteală în fața Senatului, iar situația în care Președintele Senatului folosește “pixul rectorului” generează o flagrantă incompatibilitate. Din punct de vdere legal, Senatul are atribuții de control asupra activității rectorului, și nu invers.

Exact din acest motiv, actuala situație din UMC este fără precedent în istoria instituției și poate a învățământului românesc, având în vedere că prefesorul Panait este Președinte de Senat, și tot el are delegate și atribuțiile rectorului. Ba chiar și-a stabilit biroul personal în cel al rectorului, de unde dă diverse indicații și conduce de facto întreaga activitate de învățământ și cea administrativă.

Nu avem motive să ne îndoim de faptul că, toate aceste ilegalități și mașinațiuni sunt “opera” conducerii UMC, reprezentată de rectorul Violeta-Vali Ciucur, pentru ca profesorul Cornel Panait să-și poată exercita în continuare influența directă asupra Universității Maritime, chiar și la vârsta de 71 de ani.

Conform prevederilor Legii educației naționale Nr. 1/2011, Cornel Panait nu mai poate deține nicio funcție de conducere într-o universitate din România, având în vedere că a depășit de mult limita de vârstă stabilită prin lege:

Art. 289, alin. 2 În învăţământul superior de stat, particular şi confesional se interzice ocuparea oricărei funcţii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universităţii, după pensionare.”

Aceeași lege a educației, călcată în picioare de gruparea Ciucur-Panait, mai spune la Art. 128, alin (4) că “Nerespectarea legilor în conţinutul Cartei Universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv”

Așa cum ne spune legea, Carta trebuie să respecte legislația în vigoare, iar mai departe cadrele didactice din universități sunt obligate să se conformeze prvederilor Cartei. Ori, după cum se observă, la UMC sunt încălcate ambele, și legea și Carta Universitară.

În condițiile prezentate, Senatul Universității Maritime ar trebui dizolvat, având în vedere că este condus de o persoană căreia legea îi interzice să dețină această funcție. În plus, gravitatea situației ar impune informarea de îndată a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), prin intermediul unui document oficial, pentru a proteja drepturile studenților și profesorilor aflați în relații contractuale cu UMC.

Nu în ultimul rând, rectorul Violeta-Vali Ciucur, alături de Cornel Panait și întregul aparat al rectoratului trebuie să răspundă în fața legii pentru actele materiale comise.